บริษัท ไทยแมนูแฟคเจอริ่ง 4.0 โซลูชั่น คลัสเตอร์ จำกัด

บริษัท ไทยแมนูแฟคเจอริ่ง 4.0 โซลูชั่น คลัสเตอร์ จำกัด

ออกแบบ ผลิต ติดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

เลขที่ 27/2 หมู่ที่ 6