บริษัท บี.ที.โอโต้พาร์ต จำกัด

บริษัท บี.ที.โอโต้พาร์ต จำกัด

ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร,ใบมีดดันดิน,ส่วนประกอบเครื่องเกี่ยวนวดข้าว,ชุดคานขวาง,ผาลพรวน,แหวนล็อกคันชัก

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

เลขที่ 604/139-140 ถนนสาธุประดิษฐ์

Website

https://-