โรงงานระยอง
โรงงานชลบุรี
โรงงานปราจีนบุรี
โรงงานฉะเชิงเทรา

เพอมาเน้นท์ คอนสตรัคชั่น บจก.

แสดง 1 จากทั้งหมด 1 บริษัท
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
Website
ที่อยู่
21/5 ถนนทางหลวงสาย 36 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

เพอมาเน้นท์คอนสตรัคชั่น ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จให้กับโครงการก่อสร้างต่างๆ เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นถึงความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพที่เหมาะสมกับราคา ดังนั้นบริษัทจึงได้นำเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้ในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ นอกจากนี้บริษัท เพอมาเน้นท์ คอนสตรัคชั่น ยังมีความมุ่งมั้นที่จะพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยยึดหลักการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และใส่ใจในการบริการต่อลูกค้าและรับผิดชอบต่อสังคม