โรงงานระยอง
โรงงานชลบุรี
โรงงานปราจีนบุรี
โรงงานฉะเชิงเทรา

อินเตอร์ ซาน่า บจก.

แสดง 1 จากทั้งหมด 1 บริษัท
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
Website
ที่อยู่
9/28 หมู่ 3 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

เป็นบริษัท ชั้นนำในด้านวิศวกรรม การบริหารจัดการงานโครงการและผู้ให้บริการงานก่อสร้างโดยให้บริการที่มีคุณภาพดีและได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าผลิตงานที่มีคุณภาพส่งมอบตรงเวลาในราคาที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัย บริหารจัดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และเติบโตอย่างมั่นคง