โรงงานกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โรงงานระยอง
โรงงานชลบุรี
โรงงานสระแก้ว
โรงงานปราจีนบุรี
โรงงานนครนายก
โรงงานฉะเชิงเทรา
โรงงานจันทบุรี

งานพ่นสี

แสดง 3 จากทั้งหมด 3 บริษัท
ทรัพย์เพิ่มพูนเพนท์ติ้ง บจก.
โซน : โรงงานชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
Website
ที่อยู่
123 หมู่ 3 ถ.บายพาส-ชลบุรี ต.หนองไม้แดง เทศบาลเมืองชลบุรี 20000

บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูนเพนท์ติ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจงานพ่นสีฝุ่น (Powder coating) ลงบนชิ้นงานที่เป็นโลหะเหล็ก และ อลูมิเนียม เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ให้กับลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ กับการเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ภาคตะวันออกเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ปี งบประมาณ 2562


บริษัท ออริจิน อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด
โซน : โรงงานชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
Website
ที่อยู่
เลขที่ 7/1-2 หมู่ที่ 1 ตำบล พานทอง พานทอง ชลบุรี 20160
สีอุตสาหกรรมพ่นพลาสติก

บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)
โซน : โรงงานกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
Website
ที่อยู่
เลขที่ 312,402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน เขต จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สีเคลือบกระป๋องอาหาร สีพ่นรถมอเตอร์ไซด์ สีพ่นพลาสติก สีอุตสาหกรรมสำหรับรถจักรยานยนต์ สีเคลือบบรรจุภัณฑ์ สีพ่นพลาสติกและหมึกพิมพ์