MINAMIDA (THAILAND) CO.,LTD

MINAMIDA (THAILAND) CO.,LTD เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น 100% และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เป็นบริษัทฯ ผลิตชิ้นส่วนโลหะ ดำเนินการผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 ตั้งแต่ปี 2012 ต้องการสรรหาบุคลากรที่พร้อมจะศึกษาเรียนรู้งานในหลายๆด้าน ชอบการทำงานเป็นทีม และต้องการเติบโตไปพร้อมกับบริษัท

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

789/162 ซอย 8/2 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20230
Sales Distribution

Sales Distribution

THAI FACTORY SALES RATIO
- Steering
- Engine Transmission
- Seat
- Motor Actualor
- Harness
- Anti Vibration Rubber 
- EV
- Chasis/Body

Sales Distribution

THAI FACTORY SALES RATIO
- Steering
- Engine Transmission
- Seat
- Motor Actualor
- Harness
- Anti Vibration Rubber 
- EV
- Chasis/Body

ชิ้นส่วนประหยัดพลังงาน

ชิ้นส่วนประหยัดพลังงาน

นโยบาย คุณภาพของ บริษัท มินามิดะ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า (CS) เราจะสร้างมาตรฐานให้เข้าสู่ระดับสากล เสนอผลิตภัณฑ์ชินส่วนทีประหยัดพลังงาน อนุรักษ์ทรัพยากร และน้ำหนักเบา ด้วยกระบวนการ ตามแนวคิดแบบฉบับของมินามิดะ

ชิ้นส่วนประหยัดพลังงาน

นโยบาย คุณภาพของ บริษัท มินามิดะ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า (CS) เราจะสร้างมาตรฐานให้เข้าสู่ระดับสากล เสนอผลิตภัณฑ์ชินส่วนทีประหยัดพลังงาน อนุรักษ์ทรัพยากร และน้ำหนักเบา ด้วยกระบวนการ ตามแนวคิดแบบฉบับของมินามิดะ

Global Network

Global Network

Minamida Group:
- Osaka Head Office
- Tokyo Office
- Oita Factory
- Thailand Factory
- Mexico Factory

Global Network

Minamida Group:
- Osaka Head Office
- Tokyo Office
- Oita Factory
- Thailand Factory
- Mexico Factory

ผู้นำด้าน COLD FORGING

ผู้นำด้าน COLD FORGING

Global Network
ผู้นำด้าน COLD FORGING มากกว่า 90 ปี ผลิตภัณฑ์ Precision ที่ผลิตให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ และมุ่งมั่น ท้าทายเพื่อผลิตงานที่มีคุณภาพ และต้นทุนต่ำ

ผู้นำด้าน COLD FORGING

Global Network
ผู้นำด้าน COLD FORGING มากกว่า 90 ปี ผลิตภัณฑ์ Precision ที่ผลิตให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ และมุ่งมั่น ท้าทายเพื่อผลิตงานที่มีคุณภาพ และต้นทุนต่ำ

บทความ และข่าวสาร