คังเก้น โปรเฟสชั่นแนลส์ บจก.

คังเก้น โปรเฟสชั่นแนลส์ บจก.

       บริษัท คังเก้น โปรเฟสชั่นแนลส์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำไอออนไนส์ ผลิตโดยบริษัท อีนาจิก ประเทศญี่ปุ่น โดยโรงงานได้รับมาตรฐานในการผลิตเครื่องมือแพทย์ จากกระทรวงสาธารณะสุขประเทศญี่ปุ่น น้ำที่ผลิตจากเครื่องของบริษัท อีนาจิก ได้จดลิขสิทธิ์ชื่อว่า "น้ำคังเก้น" ซึ่งเป็นน้ำที่บุคคลากรทางการแพทย์ และบุคคลชั้นนำให้ความไว้วางใจ ด้วยสโลแกนที่ว่า "เปลี่ยนน้ำ เปลี่ยนชีวิต" 

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

206/137 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

(นัดหมายเพื่อเข้าชมผลิตภัณฑ์ และสาธิต
บริษัท อีนาจิก ไทยแลนด์ จำกัด ชั้น 19 อาคารสาทรสแควร์)
เครื่องตรวจแร่ธาตุและโลหะหนัก OligoScan

เครื่องตรวจแร่ธาตุและโลหะหนัก OligoScan

ชื่อ : เครื่องตรวจแร่ธาตุและโลหะหนัก OligoScan
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องตรวจแร่ธาตุและโลหะหนัก OligoScan

เครื่องตรวจแร่ธาตุและโลหะหนัก OligoScan

ชื่อ : เครื่องตรวจแร่ธาตุและโลหะหนัก OligoScan
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องตรวจแร่ธาตุและโลหะหนัก OligoScan

เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk KANGEN8

เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk KANGEN8

ชื่อ : เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk KANGEN8
รุ่น : LeveLuk KANGEN8
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk KANGEN8

เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk KANGEN8

ชื่อ : เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk KANGEN8
รุ่น : LeveLuk KANGEN8
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk KANGEN8

เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk SD501

เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk SD501

ชื่อ : เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk SD501
รุ่น : LeveLuk SD501
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk SD501

เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk SD501

ชื่อ : เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk SD501
รุ่น : LeveLuk SD501
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk SD501

เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk JRII

เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk JRII

ชื่อ : เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk JRII
รุ่น : LeveLuk JRII
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ผู้จัดจำหน่ายเครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk JRII

เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk JRII

ชื่อ : เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk JRII
รุ่น : LeveLuk JRII
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ผู้จัดจำหน่ายเครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk JRII

เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk Super501

เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk Super501

ชื่อ : เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk Super501
รุ่น : LeveLuk Super501
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk Super501

เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk Super501

ชื่อ : เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk Super501
รุ่น : LeveLuk Super501
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk Super501

เครื่องทำน้ำแร่ออนเซ็น ANESPA DX

เครื่องทำน้ำแร่ออนเซ็น ANESPA DX

ชื่อ : เครื่องทำน้ำแร่ออนเซ็น ANESPA DX
รุ่น : ANESPA DX
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
เครื่องทำน้ำแร่ออนเซ็น ANESPA DX

เครื่องทำน้ำแร่ออนเซ็น ANESPA DX

ชื่อ : เครื่องทำน้ำแร่ออนเซ็น ANESPA DX
รุ่น : ANESPA DX
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
เครื่องทำน้ำแร่ออนเซ็น ANESPA DX

เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk SD501 Platinum

เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk SD501 Platinum

ชื่อ : เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk SD501 Platinum
รุ่น : LeveLuk SD501 Platinum
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ผู้จัดจำหน่ายเครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk SD501 Platinum

เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk SD501 Platinum

ชื่อ : เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk SD501 Platinum
รุ่น : LeveLuk SD501 Platinum
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ผู้จัดจำหน่ายเครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า LeveLuk SD501 Platinum

เครื่องผลิตน้ำฆ่าเชื้อ

เครื่องผลิตน้ำฆ่าเชื้อ "ไฮโปคลอรัสแอซิดวอเตอร์" LeveLuk Super501

ชื่อ : เครื่องผลิตน้ำฆ่าเชื้อ "ไฮโปคลอรัสแอซิดวอเตอร์" LeveLuk Super501
รุ่น : LeveLuk Super501
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องผลิตน้ำฆ่าเชื้อ "ไฮโปคลอรัสแอซิดวอเตอร์" LeveLuk Super501

เครื่องผลิตน้ำฆ่าเชื้อ "ไฮโปคลอรัสแอซิดวอเตอร์" LeveLuk Super501

ชื่อ : เครื่องผลิตน้ำฆ่าเชื้อ "ไฮโปคลอรัสแอซิดวอเตอร์" LeveLuk Super501
รุ่น : LeveLuk Super501
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องผลิตน้ำฆ่าเชื้อ "ไฮโปคลอรัสแอซิดวอเตอร์" LeveLuk Super501

เครื่องตรวจอายุหลอดเลือดและความเครียดสะสม uBioMacpa PRO

เครื่องตรวจอายุหลอดเลือดและความเครียดสะสม uBioMacpa PRO

ชื่อ : เครื่องตรวจอายุหลอดเลือดและความเครียดสะสม uBioMacpa PRO
รุ่น : uBioMacpa PRO
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องตรวจอายุหลอดเลือดและความเครียดสะสม uBioMacpa PRO

เครื่องตรวจอายุหลอดเลือดและความเครียดสะสม uBioMacpa PRO

ชื่อ : เครื่องตรวจอายุหลอดเลือดและความเครียดสะสม uBioMacpa PRO
รุ่น : uBioMacpa PRO
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องตรวจอายุหลอดเลือดและความเครียดสะสม uBioMacpa PRO