โรงงานระยอง

แสดง 10 จากทั้งหมด 570 บริษัท

หมวดหมู่ธุรกิจ

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
Website
ที่อยู่
9/28 หมู่ 3 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

เป็นบริษัท ชั้นนำในด้านวิศวกรรม การบริหารจัดการงานโครงการและผู้ให้บริการงานก่อสร้างโดยให้บริการที่มีคุณภาพดีและได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าผลิตงานที่มีคุณภาพส่งมอบตรงเวลาในราคาที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัย บริหารจัดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และเติบโตอย่างมั่นคง


เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
Website
ที่อยู่
21/5 ถนนทางหลวงสาย 36 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

เพอมาเน้นท์คอนสตรัคชั่น ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจำหน่ายคอนกรีตสมเสร็จให้กับโครงการก่อสร้างต่างๆ เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นถึงความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพที่เหมาะสมกับราคา ดังนั้นบริษัทจึงได้นำเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้ในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ นอกจากนี้บริษัท เพอมาเน้นท์ คอนสตรัคชั่น ยังมีความมุ่งมั้นที่จะพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยยึดหลักการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และใส่ใจในการบริการต่อลูกค้าและรับผิดชอบต่อสังคม


เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ บจก.
โซน : โรงงานระยอง
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
Website
ที่อยู่
8/1 ถนน ไอสอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง

บริการด้านปิโตรเลียม


เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
Website
ที่อยู่
เลขที่ 142/59 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบล ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง 21150

คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย


กงพัฒนา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.
โซน : โรงงานระยอง
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
Website
ที่อยู่
เลขที่ 31/3 ถนนราษฎร์นิยม ตำบล เนินพระ เมืองระยอง ระยอง 21000
กลึงโลหะ

กรุงเทพซินธิติกส์ บจก.
โซน : โรงงานระยอง
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
Website
ที่อยู่
จังหวัดระยอง

ธุรกิจผลิตเคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี


กลอบอลซีล บจก.
โซน : โรงงานระยอง
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
Website
ที่อยู่
85/4 หมู่ 5 ถนนทางหลางหมายเลข 36 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

ตัวแทนจำหน่ายสินค้า และบริการซ่อมปั้มให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม โรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมทั่วไป


กังเยนไดมอนด์ทูลส์(ไทยแลนด์) บจก.
โซน : โรงงานระยอง
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
Website
ที่อยู่
เลขที่7/411 หมู่6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง21140

ผลิตและจำหน่าย ใบเจียร์ 


กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล บจก.
โซน : โรงงานระยอง
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
Website
ที่อยู่
339 Moo 3, Nong La Lork, Ban Khai, Rayong 21120

ดำเนินการงานผลิตและการส่งพลังไฟฟ้า


การ์เดียนอินดัสทรีส์ระยอง บจก.
โซน : โรงงานระยอง
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
Website
ที่อยู่
นิคมเหมราช บ้านค่าย 116 หมู่ 3 ถนนบ้านค่าย-หนองละลอก ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัด ระยอง 21120

ผลิต และจำหน่ายแก้ว และกระจกแผ่น