โกลว์ พลังงาน บจก.

โรงไฟฟ้าโกลว์ มาบตาพุด ระยอง

รายละเอียด

ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและเป็นผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง