เคดีไอ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี บจก.

300/154 หมู่ที่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จ.ระยอง 21140

รายละเอียด

บรรจุหีบห่อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ และคลังสินค้า