3พี รีไซเคิล บจก.

เลขที่ 142/59 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน

รายละเอียด

คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย

บทความ และข่าวสาร