คูโบต้าไอรอนเวอร์ค(ประเทศไทย) บจก.

เลขที่7/372 หมู่6 ต.มาบยางพรอ.ปลวกแดงจ.ระยอง21140

รายละเอียด

ผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานยนต์