เคเฟอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) บจก.

9/9 Soi Prapa 1, Sukhumvit Road, Nernpra Muang, Rayong 21150 Thailand

รายละเอียด

ให้บริการ ฉนวน กันความร้อน ความเย็น ความเย็นต่ำ กันไฟ วัสดุทนไฟ วัสดุทำ นั่งร้าน จัดหาวัสดุก่อสร้างอุตสาหกรรม