คินคิโยฮิน(ประเทศไทย) บจก.

เลขที่7/251 หมู่6 ซอยพรประภาต.มาบยางพรอ.ปลวกแดงจ.ระยอง21140

รายละเอียด

ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก