กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล บจก.

87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 8 ออลซีซั่น เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

ดำเนินการงานผลิตและการส่งพลังไฟฟ้า