เคดีเอซี (ประเทศไทย) บจก.

64/179 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง

รายละเอียด

ผลิตและจำหน่ายแอร์รถยนต์,ชุดหม้อน้ำพร้อมพัดลมระบายความร้อน