โกลว์เอสพีพี1 บจก.

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จ.ระยอง

รายละเอียด

โรงไฟฟ้า เชื่อเพลิง: ก๊าซธรรมชาติ