กงพัฒนา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.

กงพัฒนา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.

กลึงโลหะ

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

เลขที่ 31/3 ถนนราษฎร์นิยม