โกรแพคเกอร์ บจก.

141/5 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแลง
อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง

รายละเอียด

ผลิตกระดาษ  กล่องกระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษเเข็งหลายรูปเเบบ