ที.แอล.ดี. เคมิคอลส์ บจก.

สารหล่อลื่น หมายถึง สารหรือวัสดุที่ใช้การหล่อลื่นชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของ ของแข็ง ของแข็งที่บดเป็นผง ของเหลว และก๊าซ แต่สารหล่อลื่นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางจะอยู่ในลักษณะของของเหลว เช่น น้ำมันหล่อลื่น หรือสารที่มีลักษณะเหนียว เช่น จาระบี เป็นต้น น้ำมันหล่อลื่น หมายถึง ผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม น้ำมันหล่อลื่นเป็นวัสดุหล่อลื่นที่มีลักษณะเป็นของเหลว โดยทั่วไปจะนำไปใช้หล่อลื่นชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และเครื่องจักรกลที่มีลักษณะปิด เช่น ภายในห้องเพลาข้อเหวี่ยง ห้องเกียร์ และเฟืองท้าย เป็นต้น การผลิตน้ำมันหล่อลื่นเพื่อให้ได้น้ำมันหล่อลื่นสำเร็จรูปที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมกับการใช้งานสำหรับเครื่องยนต์และเครื่องจักรกลแต่ละชนิดนั้น ขั้นตอนในการผลิตน้ำมันหล่อลื่นจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และขั้นตอนการผลิตน้ำมันหล่อลื่นสำเร็จรูปโดยการเติมสารเพิ่มคุณภาพต่าง ๆ ลงในน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

48 ซอยเทียนทะเล24 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ท่าข้าม,บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
น้ำมันเบนซิน (Solvent 1425)

น้ำมันเบนซิน (Solvent 1425)

ชื่อ : น้ำมันเบนซิน (Solvent 1425)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
น้ำมันเบนซิน (Solvent 1425)

น้ำมันเบนซิน (Solvent 1425)

ชื่อ : น้ำมันเบนซิน (Solvent 1425)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
น้ำมันเบนซิน (Solvent 1425)

น้ำมันก๊าด (Solvent 3040)

น้ำมันก๊าด (Solvent 3040)

ชื่อ : น้ำมันก๊าด (Solvent 3040)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
น้ำมันก๊าด (Solvent 3040)

น้ำมันก๊าด (Solvent 3040)

ชื่อ : น้ำมันก๊าด (Solvent 3040)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
น้ำมันก๊าด (Solvent 3040)

Thinner AAA

Thinner AAA

ชื่อ : Thinner AAA
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ทินเนอร์ สำหรับเช็ดล้างสี

Thinner AAA

ชื่อ : Thinner AAA
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ทินเนอร์ สำหรับเช็ดล้างสี

Isopropanol (IPA)

Isopropanol (IPA)

ชื่อ : Isopropanol (IPA)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
Isopropanol (IPA)

Isopropanol (IPA)

ชื่อ : Isopropanol (IPA)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
Isopropanol (IPA)

Dowanol PM

Dowanol PM

ชื่อ : Dowanol PM
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
Dowanol PM

Dowanol PM

ชื่อ : Dowanol PM
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
Dowanol PM

Ethyl Acetate (EA)

Ethyl Acetate (EA)

ชื่อ : Ethyl Acetate (EA)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
Ethyl Acetate (EA)

Ethyl Acetate (EA)

ชื่อ : Ethyl Acetate (EA)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
Ethyl Acetate (EA)

Isobutanol (IBA)

Isobutanol (IBA)

ชื่อ : Isobutanol (IBA)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
Isobutanol (IBA)

Isobutanol (IBA)

ชื่อ : Isobutanol (IBA)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
Isobutanol (IBA)

Methanol

Methanol

ชื่อ : Methanol 
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
Methanol 

Methanol

ชื่อ : Methanol 
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
Methanol 

Toluene

Toluene

ชื่อ : Toluene 
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
Toluene 

Toluene

ชื่อ : Toluene 
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
Toluene 

Methyl Ethyl Keytone (MEK)

Methyl Ethyl Keytone (MEK)

ชื่อ : Methyl Ethyl Keytone (MEK)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
Methyl Ethyl Keytone (MEK)

Methyl Ethyl Keytone (MEK)

ชื่อ : Methyl Ethyl Keytone (MEK)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
Methyl Ethyl Keytone (MEK)

DSP 80/100

DSP 80/100

ชื่อ : DSP 80/100
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
DSP 80/100

DSP 80/100

ชื่อ : DSP 80/100
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
DSP 80/100

Thinner 631/532

Thinner 631/532

ชื่อ : Thinner 631/532
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
Thinner 631/532

Thinner 631/532

ชื่อ : Thinner 631/532
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
Thinner 631/532

บทความ และข่าวสาร