บริษัท ซินเนอร์จี เอเชีย โซลูชั่น จำกัด

Synergy Asia Solution Co., Ltd. (SAS) was established in February 2012 with paid up capital of 5 million baht, and being currently with more than 70 staffs. We supply the engineering solution products of aluminium profiles, aluminium frame systems, pipe & joint products, pipe racking systems, automatic guided vehicles (AGV), and pick to light (PTL) products. Other than just supplying parts or components, we also provide complete services of system designs, fabrication, installation, and commissioning to those products that we sell.

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

101/101 หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ถุงมือป้องกันการบาด-ความร้อน

ถุงมือป้องกันการบาด-ความร้อน

Cut & Heat Resistant Glove / ถุงมือป้องกันการบาด-ความร้อน
ANZEN-Cut/Heat 3
Code: GLKB-SN(X)-YL

ถุงมือป้องกันการบาด-ความร้อน

Cut & Heat Resistant Glove / ถุงมือป้องกันการบาด-ความร้อน
ANZEN-Cut/Heat 3
Code: GLKB-SN(X)-YL

ถุงมือป้องกันการบาด

ถุงมือป้องกันการบาด

Cut & Heat Resistant Glove / ถุงมือป้องกันการบาด
ANZEN-Cut/Heat 3
Code: GLKB-SN(X)-YL

ถุงมือป้องกันการบาด

Cut & Heat Resistant Glove / ถุงมือป้องกันการบาด
ANZEN-Cut/Heat 3
Code: GLKB-SN(X)-YL

ถุงมือป้องกันทั่วไป

ถุงมือป้องกันทั่วไป

General Work Glove / ถุงมือป้องกันทั่วไป
PU-Flex/Palm
Code: GPUP(X)-WH, GY, BK

ถุงมือป้องกันทั่วไป

General Work Glove / ถุงมือป้องกันทั่วไป
PU-Flex/Palm
Code: GPUP(X)-WH, GY, BK

ถุงมือป้องกันสารเคมี และน้ำมัน

ถุงมือป้องกันสารเคมี และน้ำมัน

Chemical & Oil Protection Glove / ถุงมือป้องกันสารเคมี และน้ำมัน
Chem Gard
Code: GPNT1513(X)-GN (NF-1513) Code: GPNT1813(X)-GN (NF-1813)

ถุงมือป้องกันสารเคมี และน้ำมัน

Chemical & Oil Protection Glove / ถุงมือป้องกันสารเคมี และน้ำมัน
Chem Gard
Code: GPNT1513(X)-GN (NF-1513) Code: GPNT1813(X)-GN (NF-1813)

รองเท้านิรภัย - หุ้มส้น

รองเท้านิรภัย - หุ้มส้น

Low-Cut Safety Shoes / รองเท้านิรภัย - หุ้มส้น
Low Cut Safety Shoes-PU Outsole
Code: ASPUS-(X)-BK

รองเท้านิรภัย - หุ้มส้น

Low-Cut Safety Shoes / รองเท้านิรภัย - หุ้มส้น
Low Cut Safety Shoes-PU Outsole
Code: ASPUS-(X)-BK

LngiPack Synergy Logipack System Co., Itd.

LngiPack Synergy Logipack System Co., Itd.

Synergy Logipack System Co., Ltd in term of "Logipack-, Estiblished JAN 2022 for supporting Logistic and Packaging segment. We're Association group of SYNERGY ASIA SOLUTION COMPANY [SAS). Our business provideed Business philosophy bases on consistency. flexibility, and customer service mind. Our product catagories as the description below

LngiPack Synergy Logipack System Co., Itd.

Synergy Logipack System Co., Ltd in term of "Logipack-, Estiblished JAN 2022 for supporting Logistic and Packaging segment. We're Association group of SYNERGY ASIA SOLUTION COMPANY [SAS). Our business provideed Business philosophy bases on consistency. flexibility, and customer service mind. Our product catagories as the description below

บทความ และข่าวสาร