บริษัท ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด

ให้บริการครบวงจรทางด้านโปรแกรมทางวิศวกรรม และการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทอล ตั้งแต่การเริ่มต้นออกแบบ จนถึงกระบวนการผลิตด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ โดยมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

65/194 อาคารชำนาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 23 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
SOLID EDGE

SOLID EDGE

เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบ ที่มีประสิทธิภาพ และความแม่นยำสูง สามารถออกแบบ 3 มิติ มีฟังก์ชันทั้งหมดสำหรับงานออกแบบ ชิ้นส่วนงานประกอบ งานโครงสร้าง งานโลหะแผ่น และรองรับระบบ Reverse Engineering หรือวิศวกรรมย้อนรอย

SOLID EDGE

เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบ ที่มีประสิทธิภาพ และความแม่นยำสูง สามารถออกแบบ 3 มิติ มีฟังก์ชันทั้งหมดสำหรับงานออกแบบ ชิ้นส่วนงานประกอบ งานโครงสร้าง งานโลหะแผ่น และรองรับระบบ Reverse Engineering หรือวิศวกรรมย้อนรอย

SOLID EDGE CAM PRO

SOLID EDGE CAM PRO

Solid Edge CAM Pro เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง Toolpath บนแบบจำลอง 3 มิติ และแปลงเป็น NC file เพื่อส่งเข้าเครื่องจักร CNC ได้หลายประเภท เช่น Milling, Turning, Mill-Turn, Wire Cut, Robot เป็นต้น

SOLID EDGE CAM PRO

Solid Edge CAM Pro เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง Toolpath บนแบบจำลอง 3 มิติ และแปลงเป็น NC file เพื่อส่งเข้าเครื่องจักร CNC ได้หลายประเภท เช่น Milling, Turning, Mill-Turn, Wire Cut, Robot เป็นต้น

TECNOMATIX PLANT SIMULATION

TECNOMATIX PLANT SIMULATION

เป็นชุดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมโซลูชั่นด้านการผลิตแบบดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงนวัตกรรม ด้วยการทำงานแบบ Synchronizing Product Engineering, Manufacturing Engineering และ Production

TECNOMATIX PLANT SIMULATION

เป็นชุดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมโซลูชั่นด้านการผลิตแบบดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงนวัตกรรม ด้วยการทำงานแบบ Synchronizing Product Engineering, Manufacturing Engineering และ Production

SIMCENTER SIMULATION

SIMCENTER SIMULATION

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Simcenter จาก Siemens PLM ผู้นำทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ช่วยให้ผู้ใช้งานก้าวล้ำไปกับแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนขึ้นมากกว่าคู่แข่งไปยังจุดเป้าหมายให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

SIMCENTER SIMULATION

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Simcenter จาก Siemens PLM ผู้นำทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ช่วยให้ผู้ใช้งานก้าวล้ำไปกับแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนขึ้นมากกว่าคู่แข่งไปยังจุดเป้าหมายให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

บทความ และข่าวสาร