บริษัท เลสโจฟอร์ส สปริงส์ แอนด์ เพรสซิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เราผลิตและจำหน่ายสปริงมาอย่างยาวนาน เดิมบริษัทแม่ของเราก่อตั้งขึ้นในออสเตรเลียตั้งแต่ปี 1885 ส่วน John While Group ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบันก่อตั้งในปี 1979 และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 30 ปี โดยมีโรงงานตั้งอยู่ในผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ชลบุรี ประเทศไทย และมีโรงงานผลิตเพิ่มอีกแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ จากการขยายธุรกิจ ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการแพทย์และอุตสาหกรรมยานยนต์ได้

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

700/607 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จ.ชลบุรี 20160