บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส ยูไนเต็ด จำกัด

เราเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์โดยคนไทย มุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคนไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี ราคาที่สมเหตุสมผล สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับสายการผลิตและสินค้าของลูกค้าได้ มีความชำนาญในด้าน End of Line Packing

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

465 หมู่ 3 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290