พิพัฒน์สตีล บจก.

บริษัท พิพัฒน์สตีล จำกัด เริ่มต้นขึ้นโดยคนรุ่นใหม่ ที่มีความตั้งใจเข้ามาเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายและให้บริการเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด เพื่อรองรับลูกค้าที่เคยประสบปัญหาการซื้อขายเหล็กในอดีต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพ ความสม่ำเสมอของสินค้า มารยาทในงานบริการ และราคาที่ไม่เป็นธรรม พิพัฒน์สตีล มุ่งมั่นพัฒนาทุกองค์ประกอบในงานเหล็กให้สมบูรณ์  เผื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า พิพัฒน์สตีล ตั้งใจพัฒนาองค์กรให้มีมาตราฐานพร้อมให้บริการและเติบโตเป็นผู้นำอย่างมีคุณภาพในภาคตะวันออกและทั่วประเทศไทย

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

42/2 หมู่ 6 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นกลม

ชื่อ : เหล็กเส้นกลม
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นกลม

ชื่อ : เหล็กเส้นกลม
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เหล็กเส้นกลม

เหล็กข้ออ้อย

เหล็กข้ออ้อย

ชื่อ : เหล็กข้ออ้อย
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เหล็กข้ออ้อย

เหล็กข้ออ้อย

ชื่อ : เหล็กข้ออ้อย
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เหล็กข้ออ้อย

เหล็กตัวซี

เหล็กตัวซี

ชื่อ : เหล็กตัวซี
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เหล็กตัวซี

เหล็กตัวซี

ชื่อ : เหล็กตัวซี
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เหล็กตัวซี

เหล็กกล่องเหลี่ยม

เหล็กกล่องเหลี่ยม

ชื่อ : เหล็กกล่องเหลี่ยม
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เหล็กกล่องเหลี่ยม

เหล็กกล่องเหลี่ยม

ชื่อ : เหล็กกล่องเหลี่ยม
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เหล็กกล่องเหลี่ยม

เหล็กกล่องแบน

เหล็กกล่องแบน

ชื่อ : เหล็กกล่องแบน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เหล็กกล่องแบน

เหล็กกล่องแบน

ชื่อ : เหล็กกล่องแบน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เหล็กกล่องแบน

เหล็กแผ่น

เหล็กแผ่น

ชื่อ : เหล็กแผ่น
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เหล็กแผ่น

เหล็กแผ่น

ชื่อ : เหล็กแผ่น
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เหล็กแผ่น

เหล็กแบนรีด แบนตัด

เหล็กแบนรีด แบนตัด

ชื่อ : เหล็กแบนรีด แบนตัด 
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เหล็กแบนรีด แบนตัด

เหล็กแบนรีด แบนตัด

ชื่อ : เหล็กแบนรีด แบนตัด 
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เหล็กแบนรีด แบนตัด

เหล็กไอบีม

เหล็กไอบีม

ชื่อ : เหล็กไอบีม
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เหล็กไอบีม

เหล็กไอบีม

ชื่อ : เหล็กไอบีม
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เหล็กไอบีม

เหล็กเอชบีม

เหล็กเอชบีม

ชื่อ : เหล็กเอชบีม
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เหล็กเอชบีม

เหล็กเอชบีม

ชื่อ : เหล็กเอชบีม
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เหล็กเอชบีม

เหล็กไวด์แฟรงค์

เหล็กไวด์แฟรงค์

ชื่อ : เหล็กไวด์แฟรงค์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เหล็กไวด์แฟรงค์

เหล็กไวด์แฟรงค์

ชื่อ : เหล็กไวด์แฟรงค์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เหล็กไวด์แฟรงค์

เหล็กสตัด

เหล็กสตัด

ชื่อ : เหล็กสตัด
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เหล็กสตัด

เหล็กสตัด

ชื่อ : เหล็กสตัด
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เหล็กสตัด

เหล็กเจโบลท์

เหล็กเจโบลท์

ชื่อ : เหล็กเจโบลท์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เหล็กเจโบลท์

เหล็กเจโบลท์

ชื่อ : เหล็กเจโบลท์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เหล็กเจโบลท์

บทความ และข่าวสาร