พี.เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี บจก.

บริษัท พี.เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี จำกัด ได้เริ่มดำเนินประกอบการธุรกิจ มาตั้งแต่ปี 2549 และทางบริษัท ได้ดำเนินประกอบธุรกิจด้าน ภาพและเสียง รวมไปถึงอุปกรณ์สื่อสารต่าง ให้ตรงไปตามความต้องการของลูกค้า ทั้งเรายังรับติดตั้งระบบฉายภาพ โปรเจคเตอร์ วิชวลไลเซอร์ ระบบเสียงห้องประชุมระบบฉากภาพ จอรับภาพ พร้อมทั้ง รับซ่อมโปรเจคเตอร์ จำหน่ายหลอดโปรเจคเตอร์ จำหน่ายโปรเจคเตอร์ Epson บริการติดตั้งโปรเจคเตอร์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เรามีทีมงานบุคคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการติดตั้ง กว่า 10 ปี จึงมีความ เพียบพร้อมที่จะบริการลูกค้าทุกราย 

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

424/27 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เครื่องฉายภาพ

เครื่องฉายภาพ

ชื่อ : เครื่องฉายภาพ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
เครื่องฉายภาพ

เครื่องฉายภาพ

ชื่อ : เครื่องฉายภาพ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
เครื่องฉายภาพ

โปรเจคเตอร์ Epson

โปรเจคเตอร์ Epson

ชื่อ : โปรเจคเตอร์ Epson
รุ่น : Epson
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
โปรเจคเตอร์ Epson

 

โปรเจคเตอร์ Epson, จำหน่ายโปรเจคเตอร์, จอโปรเจคเตอร์,
พี.เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี บจก

 

โปรเจคเตอร์ Epson

ชื่อ : โปรเจคเตอร์ Epson
รุ่น : Epson
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
โปรเจคเตอร์ Epson

 

โปรเจคเตอร์ Epson, จำหน่ายโปรเจคเตอร์, จอโปรเจคเตอร์,
พี.เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี บจก

 

โปรเจคเตอร์

โปรเจคเตอร์

ชื่อ : โปรเจคเตอร์ 
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
โปรเจคเตอร์ 

โปรเจคเตอร์, จำหน่ายโปรเจคเตอร์คุณภาพสูง,
พี.เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี บจก.

โปรเจคเตอร์

ชื่อ : โปรเจคเตอร์ 
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
โปรเจคเตอร์ 

โปรเจคเตอร์, จำหน่ายโปรเจคเตอร์คุณภาพสูง,
พี.เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี บจก.

เครื่องฉายภาพ

เครื่องฉายภาพ

ชื่อ :  เครื่องฉายภาพ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
เครื่องฉายภาพ

เครื่องฉายภาพ

ชื่อ :  เครื่องฉายภาพ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
เครื่องฉายภาพ

โปรเจคเตอร์

โปรเจคเตอร์

ชื่อ : โปรเจคเตอร์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
โปรเจคเตอร์

โปรเจคเตอร์, ระบบภาพห้องประชุม, วิชวลไลเซอร์

พี.เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี บจก.

โปรเจคเตอร์

ชื่อ : โปรเจคเตอร์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
โปรเจคเตอร์

โปรเจคเตอร์, ระบบภาพห้องประชุม, วิชวลไลเซอร์

พี.เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี บจก.

เครื่องฉายภาพ

เครื่องฉายภาพ

ชื่อ : โปรเจคเตอร์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
โปรเจคเตอร์ 

 

เครื่องฉายภาพ, จำหน่ายเครื่องฉายภาพ,

พี.เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี บจก.

เครื่องฉายภาพ

ชื่อ : โปรเจคเตอร์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
โปรเจคเตอร์ 

 

เครื่องฉายภาพ, จำหน่ายเครื่องฉายภาพ,

พี.เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี บจก.

โปรเจคเตอร์

โปรเจคเตอร์

ชื่อ : โปรเจคเตอร์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
โปรเจคเตอร์ 

โปรเจคเตอร์

ชื่อ : โปรเจคเตอร์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
โปรเจคเตอร์ 

โปรเจคเตอร์

โปรเจคเตอร์

ชื่อ : โปรเจคเตอร์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
โปรเจคเตอร์ 

 

โปรเจคเตอร์, จำหน่ายโปรเจคเตอร์

พี.เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี บจก.

โปรเจคเตอร์

ชื่อ : โปรเจคเตอร์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
โปรเจคเตอร์ 

 

โปรเจคเตอร์, จำหน่ายโปรเจคเตอร์

พี.เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี บจก.

โปรเจคเตอร์ Epson

โปรเจคเตอร์ Epson

ชื่อ : โปรเจคเตอร์ Epson
รุ่น : Epson
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
โปรเจคเตอร์ Epson

โปรเจคเตอร์ Epson

ชื่อ : โปรเจคเตอร์ Epson
รุ่น : Epson
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
โปรเจคเตอร์ Epson

เครื่องฉาย 3 มิติ

เครื่องฉาย 3 มิติ

ชื่อ : เครื่องฉาย 3 มิติ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
เครื่องฉาย 3 มิติ

เครื่องฉาย 3 มิติ จำหน่ายโปรเจคเตอร์, จำหน่ายวิชวลไลเซอร์

พี.เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี บจก.

เครื่องฉาย 3 มิติ

ชื่อ : เครื่องฉาย 3 มิติ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
เครื่องฉาย 3 มิติ

เครื่องฉาย 3 มิติ จำหน่ายโปรเจคเตอร์, จำหน่ายวิชวลไลเซอร์

พี.เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี บจก.

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ Razr EV 850

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ Razr EV 850

ชื่อ : Razr EV850
รุ่น : EV850
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
Razr EV850

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ Razr EV 850

ชื่อ : Razr EV850
รุ่น : EV850
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
Razr EV850

ไมค์ประชุม CCDS1000D

ไมค์ประชุม CCDS1000D

ชื่อ : ไมค์ประชุม 
รุ่น : CCDS1000D
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
ไมค์ประชุม 

ไมค์ประชุม CCDS1000D

ชื่อ : ไมค์ประชุม 
รุ่น : CCDS1000D
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
ไมค์ประชุม 

บทความ และข่าวสาร
ระบบภาพและเสียงที่สำคัญในห้องประชุม

ระบบภาพและเสียงที่สำคัญในห้องประชุม

การมีระบบภาพและเสียงที่ดีในห้องประชุม ช่วยส่งเสริมให้การสื่อสารของผู้พูดและผู้ฟังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระบบภาพและเสียงที่สำคัญในห้องประชุม

การมีระบบภาพและเสียงที่ดีในห้องประชุม ช่วยส่งเสริมให้การสื่อสารของผู้พูดและผู้ฟังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ศูนย์รวมภาพและเสียงห้องประชุมแบบครบวงจร

ศูนย์รวมภาพและเสียงห้องประชุมแบบครบวงจร

ศูนย์รวมภาพและเสียงห้องประชุมแบบครบวงจรทุกชนิด

ศูนย์รวมภาพและเสียงห้องประชุมแบบครบวงจร

ศูนย์รวมภาพและเสียงห้องประชุมแบบครบวงจรทุกชนิด