วงษ์พาณิชย์ ลำลูกกา หจก.

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 16 กันยายน พ.ศ. 2546 เป็นบริษัทรับทำลายเอกสาร กำจัดอุปกรณ์ สิ่งของ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ยานยนต์ และอุปกรณ์อุตสาหกรรม มีการบริหารงานและดำเนินการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีคุณภาพ วงษ์พาณิชย์มีการทำลายเอกสารที่เป็นความลับ ด้วยเครื่องมือทำลายที่ทันสมัย และความรับผิดชอบที่ปลอดภัย ใช้ประโยชน์ในการบดทำลายเอกสารความลับ เช่น statement ธนาคาร เอกสารทางบัญชี คำสั่งพิพากษาศาล สำนวนสอบชั้นอัยการ เอกสารจากสถานทูต เอกสารความลับจากหน่วยงานราชการต่างๆ หน่วยงานทหาร กระทรวง กรม ข้อสอบมหาวิทยาลัย และเอกสารจากภาคเอกชน

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

29/8 หมู่ 14 ตำบลบึงคําพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
บริการทำลายถัง LPG

บริการทำลายถัง LPG

ชื่อ : บริการทำลายถัง LPG
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บริการทำลายถัง LPG

บริการทำลายถัง LPG

ชื่อ : บริการทำลายถัง LPG
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บริการทำลายถัง LPG

บริการทำลายเสื้อ บริษัท เงินติดล้อ

บริการทำลายเสื้อ บริษัท เงินติดล้อ

ชื่อ : บริการทำลายเสื้อ บริษัท เงินติดล้อ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บริการทำลายเสื้อ บริษัท เงินติดล้อ

บริการทำลายเสื้อ บริษัท เงินติดล้อ

ชื่อ : บริการทำลายเสื้อ บริษัท เงินติดล้อ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บริการทำลายเสื้อ บริษัท เงินติดล้อ

บริการทำลายรถเคลมประกัน

บริการทำลายรถเคลมประกัน

ชื่อ : บริการทำลายรถเครมประกัน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บริการทำลายรถเครมประกัน

บริการทำลายรถเคลมประกัน

ชื่อ : บริการทำลายรถเครมประกัน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บริการทำลายรถเครมประกัน

บริการทำลายเหล็กแม่พิมพ์

บริการทำลายเหล็กแม่พิมพ์

ชื่อ : บริการทำลายเหล็กแม่พิมพ์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บริการทำลายเหล็กแม่พิมพ์

บริการทำลายเหล็กแม่พิมพ์

ชื่อ : บริการทำลายเหล็กแม่พิมพ์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บริการทำลายเหล็กแม่พิมพ์

บริการทำลายเอกสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บริการทำลายเอกสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชื่อ : บริการทำลายเอกสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บริการทำลายเอกสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บริการทำลายเอกสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชื่อ : บริการทำลายเอกสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บริการทำลายเอกสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บริการทำลายเอกสาร บริษัท มิตรแท้ประกันภัย

บริการทำลายเอกสาร บริษัท มิตรแท้ประกันภัย

ชื่อ : บริการทำลายเอกสาร บริษัท มิตรแท้ประกันภัย
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บริการทำลายเอกสาร บริษัท มิตรแท้ประกันภัย

บริการทำลายเอกสาร บริษัท มิตรแท้ประกันภัย

ชื่อ : บริการทำลายเอกสาร บริษัท มิตรแท้ประกันภัย
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บริการทำลายเอกสาร บริษัท มิตรแท้ประกันภัย

บริการทำลายหุ่นเสื้อผ้า Chirstian Dior

บริการทำลายหุ่นเสื้อผ้า Chirstian Dior

ชื่อ : บริการทำลายหุ่นเสื้อผ้า Chirstian Dior
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บริการทำลายหุ่นเสื้อผ้า Chirstian Dior

บริการทำลายหุ่นเสื้อผ้า Chirstian Dior

ชื่อ : บริการทำลายหุ่นเสื้อผ้า Chirstian Dior
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บริการทำลายหุ่นเสื้อผ้า Chirstian Dior

บริการทำลายอุปกรณ์ True Corporation

บริการทำลายอุปกรณ์ True Corporation

ชื่อ : บริการทำลายอุปกรณ์ True Corporation 
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บริการทำลายอุปกรณ์ True Corporation

บริการทำลายอุปกรณ์ True Corporation

ชื่อ : บริการทำลายอุปกรณ์ True Corporation 
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บริการทำลายอุปกรณ์ True Corporation

ตะไบ NICHOLSON made in MEXICO

ตะไบ NICHOLSON made in MEXICO

ชื่อ : ตะไบ NICHOLSON made in MEXICO
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ตะไบ NICHOLSON made in MEXICO

ตะไบ NICHOLSON made in MEXICO

ชื่อ : ตะไบ NICHOLSON made in MEXICO
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ตะไบ NICHOLSON made in MEXICO

บริการทำลายกระดาษเอกสารสำคัญทางบัญชี สเตทเม้นท์

บริการทำลายกระดาษเอกสารสำคัญทางบัญชี สเตทเม้นท์

ชื่อ : บริการทำลายกระดาษเอกสารสำคัญทางบัญชี สเตทเม้นท์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บริการทำลายกระดาษเอกสารสำคัญทางบัญชี สเตทเม้นท์

บริการทำลายกระดาษเอกสารสำคัญทางบัญชี สเตทเม้นท์

ชื่อ : บริการทำลายกระดาษเอกสารสำคัญทางบัญชี สเตทเม้นท์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บริการทำลายกระดาษเอกสารสำคัญทางบัญชี สเตทเม้นท์

บริการทำลายอุปกรณ์เก็บข้อมูล Hard disk

บริการทำลายอุปกรณ์เก็บข้อมูล Hard disk

ชื่อ : บริการทำลายอุปกรณ์เก็บข้อมูล Hard disk
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บริการทำลายอุปกรณ์เก็บข้อมูล Hard disk

บริการทำลายอุปกรณ์เก็บข้อมูล Hard disk

ชื่อ : บริการทำลายอุปกรณ์เก็บข้อมูล Hard disk
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บริการทำลายอุปกรณ์เก็บข้อมูล Hard disk

บริการทำลายอุปกรณ์เก็บข้อมูล Hard disk บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด

บริการทำลายอุปกรณ์เก็บข้อมูล Hard disk บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด

ชื่อ : บริการทำลายอุปกรณ์เก็บข้อมูล Hard disk บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บริการทำลายอุปกรณ์เก็บข้อมูล Hard disk บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด

บริการทำลายอุปกรณ์เก็บข้อมูล Hard disk บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด

ชื่อ : บริการทำลายอุปกรณ์เก็บข้อมูล Hard disk บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บริการทำลายอุปกรณ์เก็บข้อมูล Hard disk บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด

บทความ และข่าวสาร