ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี

บริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไขบริการถ่ายแบบแปลนด้วยระบบดิจิตอล ทั้งแบบกระดาษธรรมดาและกระดาษไข scan และ plot งาน AUTOCAD ได้ถึงขนาด A0 ด้วยเครื่องถ่ายแบบแปลน ด้วยเครื่องถ่ายแบบแปลนเทคโนโลยีล่าสุด เช่น งานแผนที่ขนาดใหญ่ หน้ากว้าง A0

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

842 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
(ใกล้ๆ ซอยพัฒนาการ 22 จุดสังเกตุ ตึกสีเขียวอ่อน)

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 น. - 17:30 น.
เสาร์ เวลา 08:30 น. - 12:00 น.
วันหยุด อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
รับถ่ายแบบแปลน

รับถ่ายแบบแปลน

ชื่อ : รับถ่ายแบบแปลน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รับถ่ายแบบแปลน

รับถ่ายแบบแปลน

ชื่อ : รับถ่ายแบบแปลน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รับถ่ายแบบแปลน

บริการปริ้น copy แบบแปลน

บริการปริ้น copy แบบแปลน

ชื่อ : บริการปริ้น copy แบบแปลน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บริการปริ้น copy แบบแปลน

บริการปริ้น copy แบบแปลน

ชื่อ : บริการปริ้น copy แบบแปลน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บริการปริ้น copy แบบแปลน

เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)

เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)

ชื่อ : เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)

เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)

ชื่อ : เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)

ตัวอย่างงาน เย็บเล่มหุ้มสัน เล่ม A1

ตัวอย่างงาน เย็บเล่มหุ้มสัน เล่ม A1

ชื่อ : ตัวอย่างงาน เย็บเล่มหุ้มสัน เล่ม A1
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ตัวอย่างงาน เย็บเล่มหุ้มสัน เล่ม A1

ตัวอย่างงาน เย็บเล่มหุ้มสัน เล่ม A1

ชื่อ : ตัวอย่างงาน เย็บเล่มหุ้มสัน เล่ม A1
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ตัวอย่างงาน เย็บเล่มหุ้มสัน เล่ม A1

กล่องใส่แบบ A0-A1-A2

กล่องใส่แบบ A0-A1-A2

ชื่อ : กล่องใส่แบบ A0-A1-A2
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
กล่องใส่แบบ A0-A1-A2

กล่องใส่แบบ A0-A1-A2

ชื่อ : กล่องใส่แบบ A0-A1-A2
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
กล่องใส่แบบ A0-A1-A2

ตัวอย่างผลงาน

ตัวอย่างผลงาน

ชื่อ : ตัวอย่างผลงาน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ตัวอย่างผลงาน

ตัวอย่างผลงาน

ชื่อ : ตัวอย่างผลงาน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ตัวอย่างผลงาน

งานเย็บหุ้มสัน A4 เล่มหนาพิเศษ

งานเย็บหุ้มสัน A4 เล่มหนาพิเศษ

ชื่อ : งานเย็บหุ้มสัน A4 เล่มหนาพิเศษ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานเย็บหุ้มสัน A4 เล่มหนาพิเศษ

งานเย็บหุ้มสัน A4 เล่มหนาพิเศษ

ชื่อ : งานเย็บหุ้มสัน A4 เล่มหนาพิเศษ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานเย็บหุ้มสัน A4 เล่มหนาพิเศษ

งานพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น และพับครึ่งปกพิมพ์ทอง

งานพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น และพับครึ่งปกพิมพ์ทอง

ชื่อ : งานพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น และพับครึ่งปกพิมพ์ทอง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น และพับครึ่งปกพิมพ์ทอง

งานพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น และพับครึ่งปกพิมพ์ทอง

ชื่อ : งานพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น และพับครึ่งปกพิมพ์ทอง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น และพับครึ่งปกพิมพ์ทอง

ปริ้นสีแบบแปลน ลงขนาด A2/A1/A0

ปริ้นสีแบบแปลน ลงขนาด A2/A1/A0

ชื่อ : ปริ้นสีแบบแปลน ลงขนาด A2/A1/A0
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ปริ้นสีแบบแปลน ลงขนาด A2/A1/A0

ปริ้นสีแบบแปลน ลงขนาด A2/A1/A0

ชื่อ : ปริ้นสีแบบแปลน ลงขนาด A2/A1/A0
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ปริ้นสีแบบแปลน ลงขนาด A2/A1/A0

งานพิมพ์เขียว ระบบดิจิตอล

งานพิมพ์เขียว ระบบดิจิตอล

ชื่อ : งานพิมพ์เขียว ระบบดิจิตอล
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานพิมพ์เขียว ระบบดิจิตอล

งานพิมพ์เขียว ระบบดิจิตอล

ชื่อ : งานพิมพ์เขียว ระบบดิจิตอล
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานพิมพ์เขียว ระบบดิจิตอล

งานเย็บเล่ม สันตะปู พลาสติก (สันเก็ต)

งานเย็บเล่ม สันตะปู พลาสติก (สันเก็ต)

ชื่อ : งานเย็บเล่ม สันตะปู พลาสติก (สันเก็ต)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานเย็บเล่ม สันตะปู พลาสติก (สันเก็ต)

งานเย็บเล่ม สันตะปู พลาสติก (สันเก็ต)

ชื่อ : งานเย็บเล่ม สันตะปู พลาสติก (สันเก็ต)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานเย็บเล่ม สันตะปู พลาสติก (สันเก็ต)

งานปริ้น ดิจิตอล ขาวดำ A3 - A4

งานปริ้น ดิจิตอล ขาวดำ A3 - A4

ชื่อ : งานปริ้น ดิจิตอล ขาวดำ A3 - A4
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานปริ้น ดิจิตอล ขาวดำ A3 - A4

งานปริ้น ดิจิตอล ขาวดำ A3 - A4

ชื่อ : งานปริ้น ดิจิตอล ขาวดำ A3 - A4
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานปริ้น ดิจิตอล ขาวดำ A3 - A4