เอ็น.พี.บี. แมชชีน แอนด์ เซอร์วิส บจก.

ศูนย์รวมเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด อาทิ เครื่องบรรจุแนวตั้ง, เครื่องบรรจุสินค้า, เครื่องบรรจุของเหลว, เครื่องบรรจุของหนืด, เครื่องบรรจุซอสปรุงรส, เครื่องบรรจุผง, เครื่องบรรจุกาแฟสด, เครื่องบรรจุแป้งอัตโนมัติ, เครื่องบรรจุแนวตั้งแบบถ้วยตวง, เครื่องบรรจุแนวตั้งแบบหัวตาชั่ง, เครื่องบรรจุแนวตั้งระบบหนีบ, เครื่องบรรจุแป้งกึ่งอัตโนมัติ, เครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ, เครื่องบรรจุ-ห่อแนวนอน, เครื่องบรรจุ-ห่อแนวตั้ง

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

สำนักงานใหญ่ : 528 หมู่ 1 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

สาขาเชียงใหม่ : 181/53 ถนนแหวนรอบกลาง ตำบลฟ้าฮาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เครื่องบรรจุแป้งอัตโนมัติ

เครื่องบรรจุแป้งอัตโนมัติ

ชื่อ : เครื่องบรรจุแป้งอัตโนมัติ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
จำหน่าย เครื่องบรรจุแป้งอัตโนมัติ

เครื่องบรรจุแป้งอัตโนมัติ

ชื่อ : เครื่องบรรจุแป้งอัตโนมัติ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
จำหน่าย เครื่องบรรจุแป้งอัตโนมัติ

เครื่องบรรจุแบบใช้ซองสำเร็จรูป

เครื่องบรรจุแบบใช้ซองสำเร็จรูป

ชื่อ : เครื่องบรรจุแบบใช้ซองสำเร็จรูป
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
จำหน่าย เครื่องบรรจุแบบใช้ซองสำเร็จรูป

เครื่องบรรจุแบบใช้ซองสำเร็จรูป

ชื่อ : เครื่องบรรจุแบบใช้ซองสำเร็จรูป
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
จำหน่าย เครื่องบรรจุแบบใช้ซองสำเร็จรูป

เครื่องบรรจุของเหลว

เครื่องบรรจุของเหลว

ชื่อ : เครื่องบรรจุของเหลว
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
จำหน่าย เครื่องบรรจุของเหลว

เครื่องบรรจุของเหลว

ชื่อ : เครื่องบรรจุของเหลว
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
จำหน่าย เครื่องบรรจุของเหลว

เครื่องบรรจุผง

เครื่องบรรจุผง

ชื่อ : เครื่องบรรจุผง 
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
จำหน่าย เครื่องบรรจุผง

เครื่องบรรจุผง

ชื่อ : เครื่องบรรจุผง 
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
จำหน่าย เครื่องบรรจุผง

เครื่องบรรจุเม็ดยาอัตโนมัติ

เครื่องบรรจุเม็ดยาอัตโนมัติ

ชื่อ : เครื่องบรรจุเม็ดยาอัตโนมัติ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
จำหน่าย เครื่องบรรจุเม็ดยาอัตโนมัติ

เครื่องบรรจุเม็ดยาอัตโนมัติ

ชื่อ : เครื่องบรรจุเม็ดยาอัตโนมัติ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
จำหน่าย เครื่องบรรจุเม็ดยาอัตโนมัติ

เครื่องบรรจุแนวตั้ง ระบบหนีบ

เครื่องบรรจุแนวตั้ง ระบบหนีบ

ชื่อ : เครื่องบรรจุแนวตั้ง ระบบหนีบ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
จำหน่าย เครื่องบรรจุแนวตั้ง ระบบหนีบ

เครื่องบรรจุแนวตั้ง ระบบหนีบ

ชื่อ : เครื่องบรรจุแนวตั้ง ระบบหนีบ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
จำหน่าย เครื่องบรรจุแนวตั้ง ระบบหนีบ

เครื่องบรรจุกาแฟสด

เครื่องบรรจุกาแฟสด

ชื่อ : เครื่องบรรจุกาแฟสด
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
จำหน่าย เครื่องบรรจุกาแฟสด

เครื่องบรรจุกาแฟสด

ชื่อ : เครื่องบรรจุกาแฟสด
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
จำหน่าย เครื่องบรรจุกาแฟสด

เครื่องบรรจุแป้ง กึ่งอัตโนมัติ BGL

เครื่องบรรจุแป้ง กึ่งอัตโนมัติ BGL

ชื่อ : เครื่องบรรจุแป้ง กึ่งอัตโนมัติ BGL 
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
จำหน่าย เครื่องบรรจุแป้ง กึ่งอัตโนมัติ BGL 

เครื่องบรรจุแป้ง กึ่งอัตโนมัติ BGL

ชื่อ : เครื่องบรรจุแป้ง กึ่งอัตโนมัติ BGL 
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
จำหน่าย เครื่องบรรจุแป้ง กึ่งอัตโนมัติ BGL 

เครื่องบรรจุของเหลว HS-70

เครื่องบรรจุของเหลว HS-70

ชื่อ : เครื่องบรรจุของเหลว HS-70
รุ่น : HS-70
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
จำหน่าย เครื่องบรรจุของเหลว HS-70

เครื่องบรรจุของเหลว HS-70

ชื่อ : เครื่องบรรจุของเหลว HS-70
รุ่น : HS-70
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
จำหน่าย เครื่องบรรจุของเหลว HS-70

เครื่องบรรจุแนวนอน HS-350

เครื่องบรรจุแนวนอน HS-350

ชื่อ : เครื่องบรรจุแนวนอน HS-350
รุ่น : HS-350
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
จำหน่าย เครื่องบรรจุแนวนอน HS-350

เครื่องบรรจุแนวนอน HS-350

ชื่อ : เครื่องบรรจุแนวนอน HS-350
รุ่น : HS-350
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
จำหน่าย เครื่องบรรจุแนวนอน HS-350

เครื่องบรรจุแนวตั้งแบบเซ็ต

เครื่องบรรจุแนวตั้งแบบเซ็ต

ชื่อ : เครื่องบรรจุแนวตั้งแบบเซ็ต
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
จำหน่าย เครื่องบรรจุแนวตั้งแบบเซ็ต

เครื่องบรรจุแนวตั้งแบบเซ็ต

ชื่อ : เครื่องบรรจุแนวตั้งแบบเซ็ต
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
จำหน่าย เครื่องบรรจุแนวตั้งแบบเซ็ต

เครื่องบรรจุผงแป้งอัตโนมัติ

เครื่องบรรจุผงแป้งอัตโนมัติ

ชื่อ : เครื่องบรรจุผงแป้งอัตโนมัติ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
จำหน่าย เครื่องบรรจุผงแป้งอัตโนมัติ

เครื่องบรรจุผงแป้งอัตโนมัติ

ชื่อ : เครื่องบรรจุผงแป้งอัตโนมัติ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
จำหน่าย เครื่องบรรจุผงแป้งอัตโนมัติ

บทความ และข่าวสาร
6 องค์ประกอบในการพิจารณาเลือกซื้อเครื่องบรรจุสินค้า

6 องค์ประกอบในการพิจารณาเลือกซื้อเครื่องบรรจุสินค้า

เครื่องจักรบรรจุ หรือ เครื่องบรรจุสินค้า ถือว่าเป็นเครื่องจักรที่สำคัญอย่างมากในปัจจุบันเนื่องด้วยยุคและสมัยที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกว่าในอดีตและมีการผลิตจำหน่ายเครื่องจักรออกมาให้เลือกใช้งานตามลักษณะงานที่ต้องใช้งาน

6 องค์ประกอบในการพิจารณาเลือกซื้อเครื่องบรรจุสินค้า

เครื่องจักรบรรจุ หรือ เครื่องบรรจุสินค้า ถือว่าเป็นเครื่องจักรที่สำคัญอย่างมากในปัจจุบันเนื่องด้วยยุคและสมัยที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกว่าในอดีตและมีการผลิตจำหน่ายเครื่องจักรออกมาให้เลือกใช้งานตามลักษณะงานที่ต้องใช้งาน