แสงหิรัญ วู๊ด โปรดักส์ บจก.

บริษัทของเรา เป็นบริษัทผู้ผลิต เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราแปรรูป โดยมีวัตถุดิบหลักภายในประเทศ มีกระบวนการผลิต และเครื่องจักรที่ทันสมัย โดยมีพนักงานกว่า 100 คน บนเนื้อที่ 25 ไร่ และกำลังขยายการผลิต เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

7/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เขียงกลม

เขียงกลม

ชื่อ : เขียงกลม
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
      ผู้ผลิตเขียงกลม เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราแปรรูป

เขียงกลม

ชื่อ : เขียงกลม
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
      ผู้ผลิตเขียงกลม เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราแปรรูป

เขียงปลา

เขียงปลา

ชื่อ : เขียงปลา
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
      ผู้ผลิตเขียงปลา เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราแปรรูป

เขียงปลา

ชื่อ : เขียงปลา
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
      ผู้ผลิตเขียงปลา เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราแปรรูป

เขียงแปดเหลี่ยม

เขียงแปดเหลี่ยม

ชื่อ : เขียงแปดเหลี่ยม
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
      ผู้ผลิตเขียงแปดเหลี่ยม เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราแปรรูป

เขียงแปดเหลี่ยม

ชื่อ : เขียงแปดเหลี่ยม
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
      ผู้ผลิตเขียงแปดเหลี่ยม เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราแปรรูป

ชั้นวางรองเท้า

ชั้นวางรองเท้า

ชื่อ : ชั้นวางรองเท้า
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
      ผู้ผลิตชั้นวางรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราแปรรูป

ชั้นวางรองเท้า

ชื่อ : ชั้นวางรองเท้า
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
      ผู้ผลิตชั้นวางรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราแปรรูป

ชั้นสามเหลี่ยม

ชั้นสามเหลี่ยม

ชื่อ : ชั้นสามเหลี่ยม
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
      ผู้ผลิตชั้นสามเหลี่ยม ชั้นวางของ เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราแปรรูป

ชั้นสามเหลี่ยม

ชื่อ : ชั้นสามเหลี่ยม
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
      ผู้ผลิตชั้นสามเหลี่ยม ชั้นวางของ เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราแปรรูป

ชั้นสามเหลี่ยมระแนง

ชั้นสามเหลี่ยมระแนง

ชื่อ : ชั้นสามเหลี่ยมระแนง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
      ผู้ผลิตชั้นสามเหลี่ยมระแนง ชั้นวางของ เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราแปรรูป

ชั้นสามเหลี่ยมระแนง

ชื่อ : ชั้นสามเหลี่ยมระแนง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
      ผู้ผลิตชั้นสามเหลี่ยมระแนง ชั้นวางของ เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราแปรรูป

ชั้นสามเหลี่ยมระแนง

ชั้นสามเหลี่ยมระแนง

ชื่อ : ชั้นสามเหลี่ยมระแนง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
      ผู้ผลิตชั้นสามเหลี่ยมระแนง ชั้นวางของ เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราแปรรูป

ชั้นสามเหลี่ยมระแนง

ชื่อ : ชั้นสามเหลี่ยมระแนง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
      ผู้ผลิตชั้นสามเหลี่ยมระแนง ชั้นวางของ เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราแปรรูป

ราวตากผ้า

ราวตากผ้า

ชื่อ : ราวตากผ้า
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
      ผู้ผลิตราวตากผ้า ชั้นวางของ เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราแปรรูป

 

ราวตากผ้า

ชื่อ : ราวตากผ้า
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
      ผู้ผลิตราวตากผ้า ชั้นวางของ เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราแปรรูป

 

ถาดไม้

ถาดไม้

ชื่อ : ถาดไม้
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
      ผู้ผลิตถาดไม้ ถาดใส่อาหาร ถาดอเนกประส่งค์ อุปกรณ์ของใช้ภายในครัว เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราแปรรูป

ถาดไม้

ชื่อ : ถาดไม้
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
      ผู้ผลิตถาดไม้ ถาดใส่อาหาร ถาดอเนกประส่งค์ อุปกรณ์ของใช้ภายในครัว เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราแปรรูป

กล่องไม้อเนกประสงค์

กล่องไม้อเนกประสงค์

ชื่อ : กล่องไม้อเนกประสงค์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
      ผู้ผลิตกล่องไม้อเนกประสงค์ กล่องไม้ใส่ของ เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราแปรรูป

กล่องไม้อเนกประสงค์

ชื่อ : กล่องไม้อเนกประสงค์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
      ผู้ผลิตกล่องไม้อเนกประสงค์ กล่องไม้ใส่ของ เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราแปรรูป

โต๊ะกลาง 1 ลิ้นชัก

โต๊ะกลาง 1 ลิ้นชัก

ชื่อ : โต๊ะกลาง 1 ลิ้นชัก
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
      ผู้ผลิตโต๊ะกลาง 1 ลิ้นชัก โต๊ะไม้วางของ เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราแปรรูป

โต๊ะกลาง 1 ลิ้นชัก

ชื่อ : โต๊ะกลาง 1 ลิ้นชัก
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
      ผู้ผลิตโต๊ะกลาง 1 ลิ้นชัก โต๊ะไม้วางของ เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราแปรรูป

โต๊ะติดล้อมีลิ้นชัก

โต๊ะติดล้อมีลิ้นชัก

ชื่อ : โต๊ะกลาง 1 ลิ้นชัก
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
      ผู้ผลิตโต๊ะกลาง 1 ลิ้นชัก โต๊ะไม้วางของ เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราแปรรูป

โต๊ะติดล้อมีลิ้นชัก

ชื่อ : โต๊ะกลาง 1 ลิ้นชัก
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
      ผู้ผลิตโต๊ะกลาง 1 ลิ้นชัก โต๊ะไม้วางของ เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราแปรรูป

บทความ และข่าวสาร
เฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราดีอย่างไร

เฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราดีอย่างไร

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารามีความคงทน แข็งแรง สามารถนำมาแปรรูปได้เป็นสินค้าได้หลากหลายชนิด

เฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราดีอย่างไร

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารามีความคงทน แข็งแรง สามารถนำมาแปรรูปได้เป็นสินค้าได้หลากหลายชนิด