บริษัท พีคิว เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท พีคิว เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ซี โอ ไลท์

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

เลขที่ 38/13 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท