เคียวมาชิ (ประเทศไทย) บจก.

9/155 หมู่ 5 รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท 5 ซี 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

รายละเอียด

ผู้ผลิตเครื่องจักรช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของขนาดเล็กและขนาดใหญ่และเครื่องช่วยลดพลังในการทำงาน