เคียวมาชิ (ประเทศไทย) บจก.

เคียวมาชิ (ประเทศไทย) บจก.

ผู้ผลิตเครื่องจักรช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของขนาดเล็กและขนาดใหญ่และเครื่องช่วยลดพลังในการทำงาน

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

9/155 หมู่ 5 รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท 5 ซี 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120