บริษัท ซีเท็กซ์ อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ซีเท็กซ์ อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บรรจุภัณฑ์พลาสติก

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

เลขที่ 69-69/1 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท-พานทอง