ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี

ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี

บริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไขบริการถ่ายแบบแปลนด้วยระบบดิจิตอล ทั้งแบบกระดาษธรรมดาและกระดาษไข scan และ plot งาน AUTOCAD ได้ถึงขนาด A0 ด้วยเครื่องถ่ายแบบแปลน OCE รุ่น TDS600 (ขาว-ดำ) และรุ่น TDS750 และ (สี) เช่น งานแผนที่ขนาดใหญ่ หน้ากว้าง A0

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

842 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250
(ใกล้ๆ ซอยพัฒนาการ 22, จุดสังเกตุ ตึกสีเขียวอ่อน)
รับถ่ายแบบแปลน

รับถ่ายแบบแปลน

ชื่อ : รับถ่ายแบบแปลน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รับถ่ายแบบแปลน

รับถ่ายแบบแปลน

ชื่อ : รับถ่ายแบบแปลน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
รับถ่ายแบบแปลน

บริการพริ๊นท์ copy แบบแปลน

บริการพริ๊นท์ copy แบบแปลน

ชื่อ : บริการพริ๊นท์ copy แบบแปลน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บริการพริ๊นท์ copy แบบแปลน

บริการพริ๊นท์ copy แบบแปลน

ชื่อ : บริการพริ๊นท์ copy แบบแปลน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
บริการพริ๊นท์ copy แบบแปลน

เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)

เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)

ชื่อ : เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)

เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)

ชื่อ : เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)

ตัวอย่างงาน เย็บเล่มหุ้มสัน เล่ม A1

ตัวอย่างงาน เย็บเล่มหุ้มสัน เล่ม A1

ชื่อ : ตัวอย่างงาน เย็บเล่มหุ้มสัน เล่ม A1
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ตัวอย่างงาน เย็บเล่มหุ้มสัน เล่ม A1

ตัวอย่างงาน เย็บเล่มหุ้มสัน เล่ม A1

ชื่อ : ตัวอย่างงาน เย็บเล่มหุ้มสัน เล่ม A1
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ตัวอย่างงาน เย็บเล่มหุ้มสัน เล่ม A1

กล่องใส่แบบ A1-A2

กล่องใส่แบบ A1-A2

ชื่อ : กล่องใส่แบบ A1-A2
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
กล่องใส่แบบ A1-A2

กล่องใส่แบบ A1-A2

ชื่อ : กล่องใส่แบบ A1-A2
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
กล่องใส่แบบ A1-A2

ตัวอย่างผลงาน

ตัวอย่างผลงาน

ชื่อ : ตัวอย่างผลงาน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ตัวอย่างผลงาน

ตัวอย่างผลงาน

ชื่อ : ตัวอย่างผลงาน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ตัวอย่างผลงาน

งานเย็บหุ้มเส้น A4 เล่มหนา 8 นิ้ว

งานเย็บหุ้มเส้น A4 เล่มหนา 8 นิ้ว

ชื่อ : งานเย็บหุ้มเส้น A4 เล่มหนา 8 นิ้ว
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานเย็บหุ้มเส้น A4 เล่มหนา 8 นิ้ว

งานเย็บหุ้มเส้น A4 เล่มหนา 8 นิ้ว

ชื่อ : งานเย็บหุ้มเส้น A4 เล่มหนา 8 นิ้ว
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานเย็บหุ้มเส้น A4 เล่มหนา 8 นิ้ว

งานพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น และพับครึ่งปกพิมพ์ทอง

งานพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น และพับครึ่งปกพิมพ์ทอง

ชื่อ : งานพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น และพับครึ่งปกพิมพ์ทอง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น และพับครึ่งปกพิมพ์ทอง

งานพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น และพับครึ่งปกพิมพ์ทอง

ชื่อ : งานพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น และพับครึ่งปกพิมพ์ทอง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น และพับครึ่งปกพิมพ์ทอง

ขายกล่องใส่แบบ A1/A2

ขายกล่องใส่แบบ A1/A2

ชื่อ : ขายกล่องใส่แบบ A1/A2
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ขายกล่องใส่แบบ A1/A2

ขายกล่องใส่แบบ A1/A2

ชื่อ : ขายกล่องใส่แบบ A1/A2
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ขายกล่องใส่แบบ A1/A2

ปริ้นท์สีแบบแปลน ลงขนาด A2/A1/A0

ปริ้นท์สีแบบแปลน ลงขนาด A2/A1/A0

ชื่อ : ปริ้นท์สีแบบแปลน ลงขนาด A2/A1/A0
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ปริ้นท์สีแบบแปลน ลงขนาด A2/A1/A0

ปริ้นท์สีแบบแปลน ลงขนาด A2/A1/A0

ชื่อ : ปริ้นท์สีแบบแปลน ลงขนาด A2/A1/A0
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ปริ้นท์สีแบบแปลน ลงขนาด A2/A1/A0

งานพิมพ์เขียว ระบบดิจิตอล

งานพิมพ์เขียว ระบบดิจิตอล

ชื่อ : งานพิมพ์เขียว ระบบดิจิตอล
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานพิมพ์เขียว ระบบดิจิตอล

งานพิมพ์เขียว ระบบดิจิตอล

ชื่อ : งานพิมพ์เขียว ระบบดิจิตอล
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานพิมพ์เขียว ระบบดิจิตอล

งานเย็บเล่ม สันตะปู พลาสติก (สันเก็ต)

งานเย็บเล่ม สันตะปู พลาสติก (สันเก็ต)

ชื่อ : งานเย็บเล่ม สันตะปู พลาสติก (สันเก็ต)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานเย็บเล่ม สันตะปู พลาสติก (สันเก็ต)

งานเย็บเล่ม สันตะปู พลาสติก (สันเก็ต)

ชื่อ : งานเย็บเล่ม สันตะปู พลาสติก (สันเก็ต)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานเย็บเล่ม สันตะปู พลาสติก (สันเก็ต)

งานพับครึ่งทากาว A1 พับเป็น A2

งานพับครึ่งทากาว A1 พับเป็น A2

ชื่อ : งานพับครึ่งทากาว A1 พับเป็น A2
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานพับครึ่งทากาว A1 พับเป็น A2

งานพับครึ่งทากาว A1 พับเป็น A2

ชื่อ : งานพับครึ่งทากาว A1 พับเป็น A2
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานพับครึ่งทากาว A1 พับเป็น A2

งานพริ้นท์ ดิจิตอล ขาวดำ A3 - A4

งานพริ้นท์ ดิจิตอล ขาวดำ A3 - A4

ชื่อ : งานพริ้นท์ ดิจิตอล ขาวดำ A3 - A4
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานพริ้นท์ ดิจิตอล ขาวดำ A3 - A4

งานพริ้นท์ ดิจิตอล ขาวดำ A3 - A4

ชื่อ : งานพริ้นท์ ดิจิตอล ขาวดำ A3 - A4
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานพริ้นท์ ดิจิตอล ขาวดำ A3 - A4

งานพับครึ่งทากาว แบบญี่ปุ่น

งานพับครึ่งทากาว แบบญี่ปุ่น

ชื่อ : งานพับครึ่งทากาว แบบญี่ปุ่น
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานพับครึ่งทากาว แบบญี่ปุ่น

งานพับครึ่งทากาว แบบญี่ปุ่น

ชื่อ : งานพับครึ่งทากาว แบบญี่ปุ่น
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานพับครึ่งทากาว แบบญี่ปุ่น

งานพิมพ์เขียวดิจิตอล พับเป็น A4

งานพิมพ์เขียวดิจิตอล พับเป็น A4

ชื่อ : งานพิมพ์เขียวดิจิตอล พับเป็น A4
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานพิมพ์เขียวดิจิตอล พับเป็น A4

งานพิมพ์เขียวดิจิตอล พับเป็น A4

ชื่อ : งานพิมพ์เขียวดิจิตอล พับเป็น A4
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานพิมพ์เขียวดิจิตอล พับเป็น A4

งานเย็บเล่มหุ้มสัน A3

งานเย็บเล่มหุ้มสัน A3

ชื่อ : งานเย็บเล่มหุ้มสัน A3
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานเย็บเล่มหุ้มสัน A3

งานเย็บเล่มหุ้มสัน A3

ชื่อ : งานเย็บเล่มหุ้มสัน A3
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานเย็บเล่มหุ้มสัน A3

งานเย็บเล่ม พับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น

งานเย็บเล่ม พับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น

ชื่อ : งานเย็บเล่ม พับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานเย็บเล่ม พับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น

งานเย็บเล่ม พับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น

ชื่อ : งานเย็บเล่ม พับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
งานเย็บเล่ม พับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น