เข็มเหล็ก บจก.

เข็มเหล็ก บจก.

ผู้แทนจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์สกรูฐานรากสำเร็จรูป

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

ลขที่ 27/5 อาคารสุธีกรุ๊ป ชั้น 3-4 หมู่ที่ 7 ถนนกิ่งแก้ว-เทพารักษ์