คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) บจก.

เลขที่ 75 อาคารไวท์กรุ๊ป 2 ชั้น 15 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42

รายละเอียด

ลาเท็กซ์อีมัลชั่น