บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บมจ.

เลขที่ 68/39 หมู่ที่ 3 ถนนแสมดำ

รายละเอียด

บริการบำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม