บางกอก คริสตัล บจก.

เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ถนนสาย 3191

รายละเอียด

ผลิตสินค้าบล็อกแก้ว ภายใต้ตรา ช้างแก้ว(CHANG KAEW) ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมในสินค้าประเภทบล็อกแก้ว (TIS 1395-2554) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตบล็อกแก้วอันทันสมัยจากประเทศเยอรมันนี นอกจากนี้สินค้าของบริษัทยังได้ผลิตภายใต้ระบบคุณภาพ มาตรฐานสากล ISO 9001:2008 ซึ่งได้รับการยอมรับจากตลาดต่างประเทศโดยบริษัทได้ส่งออกไปจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลก ปัจจุบันบริษัทสามารถผลิตบล็อกแก้วได้ 13 ล้านชิ้นต่อปี