เอซ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

43 /7 หมู่ 8 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

รายละเอียด

รับเหมาติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งงานก่อสร้าง ในโรงงานอุตสาหกรรม