แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) บจก.

เลขที่ 2/1 ถนนไอ-สาม

รายละเอียด

ผลิตเคมีภัณฑ์ พลาสติก และสารอีพิคลอโรไฮดริน