กระจกสยาม บจก.

เลขที่ 214 ซอยจันทน์ 43 ถนนจันทน์

รายละเอียด

โรงงานผู้ผลิตกระจกแผ่น และกระจกลายแห่ง เดียวในประเทศไทย ที่ถือหุ้น โดยคนไทย 100% ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกระจกกว่า 20 ปี ประกอบกับการดำเนินงานที่ผ่านมาของได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยจะสังเกตได้จากสัดส่วนการตลาดที่ ครอบ คลุมทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในโซน Europe, Australia, Africa, Middle East, Asia and America ในสัดส่วนการส่งออกประมาณ 80-90% ของ การผลิต ซึ่งตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความนิยมในกระจกแผ่นและกระจกลาย ฝีมือคนไทยที่แพร่หลายทั่วโลก