เกียรติทยากร เมททัล บจก.

98/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดขลบุรี 20000

รายละเอียด

เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1986 โดย คุณประจวบ เกียรติทยากร มาจากการค้าขายเหล็กเส้นก่อสร้างและเมื่อเห็นถึงปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างในการทำงานหน้างานจึงได้คิดค้นและได้เกิดผลิตภัณฑ์เหล็กก่อสร้างตัดดัดสำเร็จเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างและตอบโจทย์การทำงานให้สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้กลายเป็นโรงงานตัดดัดเหล็กเส้นก่อสร้างในเวลาต่อมา โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพัฒนาสินค้าของบริษัท