บริษัท ไทย จีเอ็มบี อินดัสตรี่ จำกัด

บริษัท ไทย จีเอ็มบี อินดัสตรี่ จำกัด

ปั๊มน้ำสำหรับยานพาหนะ ลูกหมากปีกนก ลูกหมากคันชัก ลูกหมากกันโคลง ส่วนประกอบของปั๊มทำด้วยอลูมิเนียม

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

เลขที่ 239 หมู่ที่ 7

Website

https://-