มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล บจก.

เลขที่ 18 ถนนไอ-แปด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง 21150

รายละเอียด

ให้บริการท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์เหลวให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัท ปตท.