อาซาฮี โช-โค-ชา (ไทยแลนด์) บจก.

อาซาฮี โช-โค-ชา (ไทยแลนด์) บจก.

ผู้นำเข้าและส่งออกเพื่อจัดจำหน่าย ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

98/97 หมู่ 1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

Website