ไอเคเอ็ม เทสติ้ง (ประเทศไทย) บจก.

72/2 หมู่ 3 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

รายละเอียด

งานวิศวกรรม ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล