ไอเคเอ็ม เทสติ้ง (ประเทศไทย) บจก.

ไอเคเอ็ม เทสติ้ง (ประเทศไทย) บจก.

งานวิศวกรรม ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

72/2 หมู่ 3 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

Website