ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) บจก.

7/421 หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

รายละเอียด

ผลิต ประกอบชิ้นส่วน ซ่อมบำรุง จำหน่าย ออกแบบ ซ่อมแม่พิมพ์ และการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกการขึ้นรูปพลาสติก ประกอบชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์