ยูสเวลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.

ยูสเวลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.

ประกอบธุรกิจผลิตจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปเช่น ทินเนอร์,แอลกอฮอล์,โซลเว้นท์ ด้วยการบริหารงานของผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านเคมีภัณฑ์มากว่า 30 ปี จึงมั่นใจว่าเราจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยคุณภาพของสินค้าและบริการต่อไป

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน