พรภพเคมีคอล (2007) บจก.

339,339/1 หมู่ 9 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

รายละเอียด

ผู้นำเข้าเคมีภัณฑ์ระบบประปา และตัวแทนจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ประปา