ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

168 Moo.5 Samnakton,Banchang

รายละเอียด

ออกแบบก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมปิโตเคมีและถังน้ำมัน